Online zápisy CCV do ZIMNÍHO semestru 2018/2019 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Klub vzájemného porozumění

Celá koncepce CCV má výraznou sociální orientaci tím, že nabízí možnost psychické, fyzické a společenské aktivace sociálně znevýhodněným kategoriím obyvatelstva. Kromě toho mají účastníci studia otevřen vstup do Klubu vzájemného porozumění (KVP)-organizován občanským sdružením Aktivní stáří EU, který nabízí 27 doprovodných aktivit jako jsou jazykové kurzy, joga, taneční kroužek, malování, ruční práce, cvičení proti osteoporóze, zdravotní a kondiční cvičení, zdravotní TV při hudbě, turistický kroužek, trénování paměti v angličtině, atd. Tyto dodatečné aktivity vedou sami studenti, členové občanského sdružení Aktivní stáří EU, pro své kolegy na bázi dobrovolnosti, to znamená zdarma.. Seznam aktivit, místa konání a termín zahájení kurzů je k dispozici na informačních tabulích během přednášek. Vstupní poplatek do KVP 200Kč za semestr (nezaměňujte, prosím, se zápisným ke studiu) umožňuje vstup na jednu aktivitu, za každou další aktivitu se platí symbolická stokoruna. Ze vstupních poplatků je hrazen pronájem prostor, ve kterých se aktivity KVP konají. KVP je určen výhradně studentům Centra celoživotního vzdělávání s cílem rozšířit spektrum vzdělávacích, aktivizačních a společenských akcí, které mají tito studenti k dispozici a tím přispět ke zvýšení kvality jejich života. Seznam doprovodných aktivit je vždy aktualizován na začátku nového školního roku, aktivity bývají zahájeny během měsíce října a končí v květnu, jejich rozpis je studentům CCV k dispozici na nástěnce v přesálí .Telefonicky se informace o KVP neposkytují.

Studenti CCV se mohou ve školním roce 2017/18 zapsat do těchto kroužků a kurzů:

 

1/ Jóga

2/ Pilates

3/ Zdravotní a kondiční tělesná výchova

4/ Zdravotní tělesná výchova při hudbě

5/ Relaxační cvičení

6/ Malování s akademickou malířkou

7/ Dámský klub s módní návrhářkou

8/ Turistický kroužek

9/ Taneční kroužek

10/ Pěvecký sbor

11/ Francouzština pro mírně pokročilé

12/ Francouzština pro pokročilé

13/ Praktická němčina

14/ Německá konverzace

15/ Italština pro začátečníky

16/ Italština pro pokročilé

17/ Španělština pro mírně pokročilé

18/ Španělština pro pokročilé

19/ Angličtina pro začátečníky

20/ Angličtina pro velmi mírně pokročilé

21/ Angličtina pro mírně pokročilé

22/ Angličtina pro středně pokročilé

23/ Angličtina pro velmi pokročilé

24/ English memory training class

25/ American English I.

26/ American English II.

27/ Anglická konverzace s českým lektorem I.

28/ Anglická konverzace s českým lektorem II.