Online zápisy CCV do Zimního semestru 2020/2021 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Klub vzájemného porozumění

Celá koncepce CCV má výraznou sociální orientaci tím, že nabízí možnost psychické, fyzické a společenské aktivace sociálně znevýhodněným kategoriím obyvatelstva. Kromě toho mají účastníci studia otevřen vstup do Klubu vzájemného porozumění (KVP)-organizován občanským sdružením Aktivní stáří EU, který nabízí 27 doprovodných aktivit jako jsou jazykové kurzy, joga, taneční kroužek, malování, ruční práce, cvičení proti osteoporóze, zdravotní a kondiční cvičení, zdravotní TV při hudbě, turistický kroužek, trénování paměti v angličtině, atd. Tyto dodatečné aktivity vedou sami studenti, členové občanského sdružení Aktivní stáří EU, pro své kolegy na bázi dobrovolnosti, to znamená zdarma.. Seznam aktivit, místa konání a termín zahájení kurzů je k dispozici na informačních tabulích během přednášek. Vstupní poplatek do KVP 200Kč za semestr (nezaměňujte, prosím, se zápisným ke studiu) umožňuje vstup na jednu aktivitu, za každou další aktivitu se platí symbolická stokoruna. Ze vstupních poplatků je hrazen pronájem prostor, ve kterých se aktivity KVP konají. KVP je určen výhradně studentům Centra celoživotního vzdělávání s cílem rozšířit spektrum vzdělávacích, aktivizačních a společenských akcí, které mají tito studenti k dispozici a tím přispět ke zvýšení kvality jejich života. Seznam doprovodných aktivit je vždy aktualizován na začátku nového školního roku, aktivity bývají zahájeny během měsíce října a končí v květnu, jejich rozpis je studentům CCV k dispozici na nástěnce v přesálí .Telefonicky se informace o KVP neposkytují.

Studenti CCV se mohou ve školním roce 2019/20 zapsat do těchto kroužků a kurzů:

 

1/ Jóga

2/ Pilates

3/ Zdravotní a kondiční tělesná výchova

4/ Zdravotní tělesná výchova při hudbě

5/ Relaxační cvičení s prvky tance

6/ Malování s akademickou malířkou

7/ Dámský klub s módní návrhářkou

8/ Turistický kroužek

9/ Pěvecký sbor

10/Ruština pro začátečníky

11/ Francouzština pro mírně pokročilé

12/ Francouzština pro pokročilé

13/ Intenzivní španělština

14/ Německá konverzace

15/ Italština pro pokročilé

16/ Španělština pro začátečníky

17/ Španělština pro pokročilé

18/ Angličtina pro začátečníky

19/ Angličtina pro velmi mírně pokročilé

20/ Angličtina pro mírně pokročilé I

21/ Angličtina pro středně pokročilé

22/ Angličtina pro velmi pokročilé

23/ English memory training class

24/ American English I.

25/ American English II.

26/ Anglická konverzace s českým lektorem

27/ Angličtina pro mírně pokročilé II