Online zápisy CCV do letního semestru 2017/2018 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Krajská rada seniorů Praha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Předsedkyně krajské rady: Ing. Dana Steinová

Telefon: 608 552 113
mail:dana.steinova@aktivnistari.eu

Sídlo:
nám. W. Churchilla 3
130 00 Praha 3 – Žižkov
telefon: 234 462 073–7

PORADNY:
V sídle krajské rady v úředních hodinách. Poskytuje poradenství z oblasti sociálního, občanského, rodinného a bytového práva.
V pondělí poradna právní, od pondělí do čtvrtka dopoledne poradna sociální, úterý a čtvrtek odpoledne poradna bytová.
Osobní návštěvu si domluvte telefonicky na lince 234 462 073–7

ÚŘEDNÍ HODINY pro objednávání do poraden:
Pondělí 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Úterý 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Středa 9.00 – 12.00 hodin
Čtvrtek 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin

Kancelář KRS HMP:
KZ Domovina, kancelář CCV
Na Maninách 32, Praha 7, od 4.10.2016

ÚŘEDNÍ HODINY:
přijímání přihlášek a vydávání senior pasů pro hlavní město Prahu, schůzky s předsedkyní KRS, informace o vzdělávání, pohybových aktivitách, kulturních programech ,výletech, apod. Telefonické dotazy ohledně senior pas v úředních hodinách na telefonu 608 629 361

Úterý 10.00 – 12.00 hodin, 13.00–15.00 hodin
Středa 10.00 – 12.00 hodin 13.00–15.00 hodin

Více o programech KRS Praha na http://www.aktivnistari.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY je součástí RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY A V RÁMCI HLAVNÍHO MĚSTA PLNÍ SVÉ SPECIFICKÉ POSLÁNÍ:

vytváří aktivizační programy pro pražskou seniorskou veřejnost, zprostředkovává informace o programech a službách, které jsou v Praze pro seniory k dispozici, usiluje o Prahu vstřícnou k seniorům a ve spolupráci se svými „koaličními partnery“ dělá vše proto, aby pražští senioři byli zdravější, sebevědomější a méně zranitelní.

Na www.aktivnistari.eu lze najít informace o Centru celoživotního vzdělávání, trénování paměti či kulturních pořadech Klubu aktivního stáří včetně těch, které připravuje KRS.

Pod heslem Krajská rada seniorů Praha na www.aktivnistari.eu najdete také  nabídku cvičení se Seniorfitnes, jednodenních výletů, zahraničních zájezdů, lázeňských pobytů, aktuální nabídky zlevněných představení do pražských divadel či letních táborů pro 55 +

Pro pražskou seniorskou veřejnost pořádá Krajská rada seniorů Praha  každoročně ZDARMA  vánoční pořad s překvapením pro seniory, kteří nechtějí být o svátcích sami, přednášku k Národnímu dni trénování paměti ve spolupráci s ČSTPMJ, INFO DEN o aktivizačních programech a službách, aby se senioři mohli lépe zorientovat v širokém spektru nabídky a Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni seniorů ve Smetanově síni Obecního domu.

 

SÁL PŘÍTOMNOST DOMU ODBOROVÝCH SVAZŮ,NÁM.W.CHUR­CHILLA 2,PRAHA 3

13. března 2017 ve 14.30 hodin Ing. Dana Steinová: Jak na paměť, aby fungovala- Národní týden trénování paměti

24. dubna 2017 INFO DEN přehlídka programů a služeb pro seniory v Praze 

 

10.00–10.20 h  Krajská rada seniorů hlavního města Praha
10.20–10.40 h  Diakonie
10.40–11.00 h  Remedium

11.00–11.20 h  Centrum sociálních služeb Praha
11.20–11.30 h  Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata
11.30–11.50 h  Cesta ke zdraví a Právě teď /cvičení/

11.50–12.20 h  ČSTPMJ /trénování paměti/

12.20–12.50 h  Život 90

12.50–13.10 h  Centrum celoživotního vzdělávání
13.10–13.40 h  Sue Ryder
13.40–14.40 h  Hygienická stanice hl.m.Prahy -Jak předcházet úrazům
14.40–15.00 h  Seniorfitnes
15.00–16.00 h  Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy-Jak se chránit v krizových situacích

 

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ 24. 9 .2017 OD 15–17 HODIN

SLAVNOSTNÍ KONCERT VE SMETANOVĚ SÍNI OBECNÍHO DOMU

ÚČINKUJE PRAŽSKÝ SALONNÍ ORCHESTR , program koncertu se předem neoznamuje, vstupenky na koncert jsou k dispozici zdarma pro návštěvníky INFO DNE 24. 4. 2017, jinak jsou neprodejné.

Koncert se koná s finanční podporou Hlavního Města Prahy 

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY , U MODRÉ ŠKOLY  1, Praha 4 – POŘADATEL  KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HL.MĚSTA PRAHY /metro C-Háje/

25. prosince 2017 ve 14.30 hodin Tradiční vánoční pořad s překvapením pro všechny, kteří nechtějí o svátcích zůstat sami  a kteří se rádi nechají  překvapit  vánočním dárkem