Od Zimního semestru 2023/24 je kancelář CCV otevřena pouze ve dnech, kdy probíhají přednášky tj.:

V ÚTERÝ: 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12., 9.1., 23.1.

VE STŘEDU: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 3.1., 17.1.

a to od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:15