Populace celosvětově stárne. Demografická exploze seniorů se stává závažným problémem celosvětově a Česká republika není výjimkou. Jaké u nás existují možnosti stimulace pro ty, kteří buď nechtějí nebo nemohou dále pracovat?

Nedostatek sociálních kontaktů je obvykle to první, co lidem odcházejícím do důchodu začne chybět. Ruku v ruce a s nedostatkem uspokojující psychické stimulace a snížením fyzické aktivity. Nejsem sociolog, nýbrž terénní pracovník, který 40 let iniciuje a vytváří nové aktivizační programy pro seniory, takže přicházím s konkrétní nabídkou.

Ti, kteří touží po rozšíření obzoru a zároveň po sociálním kontaktu se stejně motivovanými vrstevníky se mohou přihlásit ke studiu do Centra celoživotního vzdělávání, které nabízí neprofesní vzdělávání vysoké kvality, je mezigenerační a má silnou sociální orientaci. Znevýhodněné kategorie obyvatelstva jako invalidní a starobní důchodci, matky na mateřské dovolené či nezaměstnaní produktivního věku platí snížené zápisné 600 Kč za obor a semestr včetně DPH.

Studenti CCV mají navíc k dispozici doprovodné aktivizační programy – Klub vzájemného porozumění za symbolickou cenu 200 Kč (400 Kč v případě cvičení) a možnosti zahraničního cestování buď na bázi recipročních výměn či aktivizačních a poznávacích zájezdů.

Pro ty, kteří hledají kulturní vyžití, běží už od roku 1983 akce Klubu aktivního stáří, opět za symbolické vstupné 50 Kč, aby si je mohl dovolit co nejvyšší počet seniorů. A pokud máte pocit, že máte problémy s pamětí, přijďte se přesvědčit do kurzů ČSTPMJ, že jste se možná jen zbytečně a dlouhodobě podceňovali. Vždyť pamatovat si je snadné, jen když vám někdo poradí jak na to!

Pokud se aktivně zapojíte do výše uvedených programů, hrozí vám ale jedno nebezpečí – najednou si budete stěžovat na nedostatek času. A já upřímně přiznávám, že stížnosti tohoto druhu si náramně užívám!

Vítám vás srdečně na www.aktivnistari.eu
Ing. DANUŠE STEINOVÁ

Seznamte se

náš tým
Ing. Dana Steinová

Ing. Dana Steinová

hlavní organizátor | 608 552 113

dana.steinova@aktivnistari.eu
Ing. Petra Steinová

Ing. Petra Steinová

trénování paměti | 608 918 999

psteinova1975@gmail.com
Marek Stein

Marek Stein

online kurzy | 773 590 270

marek.stein@email.cz
Bc. Dana Steinová

Bc. Dana Steinová

online zápisy | 775 078 118

dana.stein@seznam.cz