Populace celosvětově stárne. Demografická exploze seniorů se stává závažným problémem celosvětově a Česká republika není výjimkou. Jaké u nás existují možnosti stimulace pro ty, kteří bud´nechtějí nebo nemohou dále pracovat?

Nedostatek sociálních kontaktů je obvykle to první, co lidem odcházejícím do důchodu začne chybět. Ruku v ruce s nedostatkem uspokojující psychické stimulace a snížením fyzické aktivity. Nejsem sociolog, nýbrž terénní pracovník, který 40 let iniciuje a vytváří nové aktivizační programy pro seniory, takže přicházím s konkrétní nabídkou.

Ti, kteří touží po rozšíření obzoru a zároveň po sociálním kontaktu se stejně motivovanými vrstevníky se mohou přihlásit ke studiu do Centra celoživotního vzdělávání, které nabízí neprofesní vzdělávání vysoké kvality, je mezigenerační a má silnou sociální orientaci. Znevýhodněné kategorie obyvatelstva jako invalidní a starobní důchodci, matky na mateřské dovolené či nezaměstnaní produktivního věku platí snížené zápisné 700 Kč za obor a semestr včetně DPH.

Studenti CCV mají navíc k dispozici doprovodné aktivizační programy – Klub vzájemného porozumění za symbolickou cenu 200 Kč (400 Kč v případě cvičení) a možnosti zahraničního cestování buď na bázi recipročních výměn či aktivizačních a poznávacích zájezdů.

Pro ty, kteří hledají kulturní vyžití, běží už od roku 1983 akce Klubu aktivního stáří, opět za symbolické vstupné 50 Kč, aby si je mohl dovolit co nejvyšší počet seniorů.

A pokud máte pocit, že máte problémy s pamětí, přijďte se přesvědčit do kurzů ČSTPMJ, že jste se možná jen zbytečně a dlouhodobě podceňovali. Vždyť pamatovat si je snadné, jen když vám někdo poradí jak na to!

Pokud se aktivně zapojíte do výše uvedených programů, hrozí vám ale jedno nebezpečí – najednou si budete stěžovat na nedostatek času. A já upřímně přiznávám, že stížnosti tohoto druhu si náramně užívám!

 

ING. DANUŠE  STEINOVÁ

OSVČ – IČ 44315066

Předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Den vzniku živnostenského oprávnění: 12.10.1992

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická Praha
Filozofická fakulta UK, Praha, obor: Vzdělávání dospělých, postgraduální studium

1983 zakládá Klub aktivního stáří pro seniorskou veřejnost
1986 iniciuje vznik první Univerzity 3.věku v Praze na FVL UK
1987–92 organizační pracovnicí U3V na FVL UK
1988 zakládá Přípravný kurz ke studiu na U3V
1991 organizuje první reciproční výměnu seniorských studentů /s USA/
1993 zakládá první mezigenerační Univerzitu volného času v ČR
1994 organizuje první kurz pro trenéry paměti pro ČGGS
1996 zástupce ČGGS v Generální radě EURAG /Evropská Federace pro Starší osoby – 36 členských států/
1998 zakládá Českou společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a je dosud její předsedkyní
1998 pověřena vedením pracovní skupiny pro seniorské vzdělávání EURAG
1999 zvolena prezidentkou Evropské Asociace pro Kulturní Výměny Seniorů v Barceloně
2000 pořádá Evropské Symposium o Trénování Paměti pro Seniory v Praze
2001 oceněna Zlatou Vážkou za zásluhy Českou Alzheimerovskou Společností
2002 zakládá EURAG Memory Training Center v Praze
2004 zakládá Experimentální Univerzitu pro prarodiče a vnoučata
2005 zakládá Centrum celoživotního vzdělávání v Praze – kapacita 4000 studentů
2005 stává se externím lektorem Social Service Training Institute, Singapore, vede kurzy v Singapuru
2006 –10 členka výzkumného týmu Výzkum efektivity tréninku kognitivních funkcí u seniorské populace
2007 zvolena vicepresidentkou EURAG pro střední a východní Evropu
2009 zvolena členkou předsednictva Rady seniorů
2011 zvolena Generálním sekretářem EURAG
2012 nominována na Cenu Ď za pozitivní inspiraci naší společnosti
2012 zakládá občanské sdružení Aktivní stáří.eu
2012 zvolena předsedkyní Krajské rady seniorů hlavního města Prahy
2014 stává se reprezentantem ČR v globální alianci Passitonnetwork
2016 znovu zvolena předsedkyní Krajské rady seniorů hlavního města Prahy
2017 Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 1.místo v kategorii Profesionál 60+
2013–23 vede kurzy pro trenéry paměti v Albánii, Nepálu, Estonsku, Rusku, USA, Indii, Mauriciu, na Maltě…

Široké spektrum doprovodných aktivit je připravováno ve spolupráci s aktivisty Klubu vzájemného porozumění, kteří dávají nezištně k dispozici svým vrstevníkům svůj mentální i fyzický potenciál.

Seznamte se

náš tým
Ing. Dana Steinová

Ing. Dana Steinová

hlavní organizátor | 608 552 113

dana.steinova@aktivnistari.eu
Ing. Petra Steinová

Ing. Petra Steinová

trénování paměti | 608 918 999

psteinova1975@gmail.com
Marek Stein

Marek Stein

online kurzy | 773 590 270

marek.stein@email.cz
Bc. Dana Steinová

Bc. Dana Steinová

online zápisy | 775 078 118

dana.stein@seznam.cz