Historie cestování s CCV

Od té doby se studenti Ing. Dany Steinové vydávali na reciproční výměny každoročně. Dosud se jich uskutečnilo 50. Čtyřikrát se podívali do Austrálie i USA. Navštívili Kanadu, Jihoafrickou republiku, Nový Zéland, Velkou Británii, Rakousko, Švýcarsko, Francii, Holandsko, Itálii, Německo, Polsko, Maďarsko, Dánsko, nebo třeba Španělsko. Poslední reciproční výměna proběhla v roce 2019 s Islandem. Poté byly zájezdy přerušeny koronavirovou pandémií.

Filosofie recipročních výměn seniorských studentů je velmi jednoduchá: Udělejme co nejvíc pro naše hosty, oni udělají to samé pro nás, až se naše role obrátí. Hostující skupina vždy platí pobyt zahraničních hostů, což zajišťuje, že jsou ceny úměrné místním důchodům. Každý účastník si hradí sám cestovné a zdravotní pojištění. V celé historii recipročních výměn jsme tak nikdy nemuseli žádat o žádnou dotaci, sponzorství či projekt EU.

Reciproční výměny jsou skvělou formou aktivizace seniorů. Jedná se o velmi průkaznou demonstraci jejich fyzického i psychického potenciálu – čím víc energie vloží do realizace pobytu zahraničních hostů, tím levnější zájezd oni sami získají.

Ale nejdůležitější je, že se výměny odehrávají na bázi osobních kontaktů. Účastníci tak dostávají nejen příležitost dozvědět se nová fakta o zemi svých hostitelů, ale učí se také vážit si a respektovat historické a kulturní bohatství recipročních partnerů. Osobní přátelství navázaná během výměn, přetrvávají dlouho po tom, co výměny skončily. A to už vůbec nehovořím o tom, jakým dobrodružstvím je porovnávat specifické mentality jednotlivých národů.

Ne vždy se ale podaří výměnu zrealizovat. Senioři z mnoha západních zemí dnes zjišťují, že mají malé nebo žádné úspory na důchod a začínají šetřit.
Se studenty CCV ale jezdíme i do zemí, kde bychom pravděpodobně recipročního partnera nenašli. Navštívili jsme tak např. Čínu, Srí Lanku nebo třeba Aljašku.

A pokud vás napadá otázka, kde na cestování berou čeští seniorští studenti, tak naprostá většina z těch, kteří jezdí na reciproční výměny, v důchodu ještě pracuje.