DĚJINY KŘESŤANSTVÍ I.

Mgr. Gabriela Šarochová Nováková

Cena: 600 Kč/ semestr (620 Kč při online zápisu)

 

  • 31. 1. 2023 Křesťanství: Kořeny, první století (apoštolská církev)
  • 14. 2. 2023 Evangelizace Evropy I. (na půdě Římské říše)
  • 28. 2. 2023 Evangelizace Evropy II. (iroskotská, franská a byzantská misie)
  • 14. 3. 2023 Řeholnictví: Idea, počátky, šíření
  • 28. 3. 2023 Křesťanská Evropa po roce 1000 a vývoj církve
  • 11. 4. 2023 Papežství, papežský primát a cesta k boji o investituru
  • 25. 4. 2023 Křesťanství na území Moravy a Čech do 12. století
  • 9. 5. 2023 Velká kacířská hnutí od starověku po vrcholný středověk

 

Mgr. Gabriela Šarochová Nováková je česká historička. Vystudovala obor historie se zaměřením na období vrcholného středověku na FF UK. Má ten dar, že v jejím podání se historie vždy změní z nudného dějepisu na napínavé dobrodružství. V současné době žije v Portugalsku, a tak jsou všechny její přednášky vysílané ze záznamu. Což má ale tu výhodu, že si je můžete vždy během čtrnácti dní pouštět opakovaně. Tento obor je určen pro ty z vás, kteří by se rádi dozvěděli více o křesťanství.

Obor je koncipován na dva semestry.

 

CHCI SE PŘIHLÁSIT