OBORY UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU I

Přednášky se konají vždy jednou za 14 dní v ÚTERÝ ve Velkém a Malém sále dle rozvrhu.

PROGRAM LETNÍ SEMESTR 2022/23 ÚTERÝ

1. VÁŽNÁ HUDBA ZVENČÍ A ZEVNITŘ, Mgr. Lukáš Hurník, Ph.D. (8.45 – 10.15 hod, Velký sál)
2. JEŠTĚ V PRAZE, ALE UŽ SKORO NE, Mgr. Jaroslava Náprstková (10.45 – 12.15 hod, Velký sál)
3. OSOBNOSTI O PSYCHOLOGII A MEDICÍNĚ, více přednášejících (12.45 – 14.15 hod, Velký sál)
4. ARCHEOLOGIE VELKÉ MORAVY, PhDr. Petr Juřina, Ph.D. (14.45 – 16.15 hod, Velký sál)
5. NEMOCI A LÉKY, PharmDr. Josef Suchopár (9.00 – 10.30 hod, Malý sál)
6. PRAHA BĚHEM STALETÍ, Ing. arch. Jiří Gebert (11.00 – 12.30 hod, Malý sál)
7. VŠE O BYLINÁCH, Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D. (13.00 – 14.30 hod, Malý sál)