Mgr. Gabriela Šarochová Nováková

Cena: 700 Kč/ semestr (720 Kč při online zápisu)

  • 1. 10. 2024 – Křesťanství: Kořeny, první století (apoštolská církev)
  • 15. 10. 2024 – Evangelizace Evropy I. (na půdě Římské říše)
  • 29. 10. 2024 – Evangelizace Evropy II. (iroskotská, franská a byzantská misie)
  • 12. 11. 2024 – Řeholnictví: Idea, počátky, šíření
  • 26. 11. 2024 – Křesťanská Evropa po roce 1000 a vývoj církve
  • 10. 12. 2024 – Papežství, papežský primát a cesta k boji o investituru
  • 7. 1. 2025 – Křesťanství na území Moravy a Čech do 12. století
  • 21. 1. 2025 – Velká kacířská hnutí od starověku po vrcholný středověk

Mgr. Gabriela Šarochová Nováková je česká historička. Vystudovala obor historie se zaměřením na období vrcholného středověku na FF UK. Má ten dar, že v jejím podání se historie vždy změní z nudného dějepisu na napínavé dobrodružství. V současné době žije v Portugalsku, a tak jsou všechny její přednášky vysílané ze záznamu. Což má ale tu výhodu, že si je můžete vždy během čtrnácti dní pouštět opakovaně. Tento obor je určen pro ty z vás, kteří by se rádi dozvěděli více o křesťanství.

Obor je koncipován na dva semestry.

CHCI SE PŘIHLÁSIT