PhDr. Pavel Titz, Ph.D. (středa, 12.45 – 14.15 hod, Velký sál)

Cena: 700 Kč/ semestr (720 Kč při online zápisu)

  • 2. 10. 2024 – Svět starých Řeků
  • 16. 10. 2024 – Sport a hry v řeckém světě
  • 30. 10. 2024 – Informační prameny k OH
  • 13. 11. 2024 – Olympijské mýty a počátek OH
  • 27. 11. 2024 – Olympia
  • 11. 12. 2024 – Díla spojená s Olympií a hrami
  • 8. 1. 2025 – Mocní a Olympiáda
  • 22. 1. 2025 – Hry a jejich konec ve světě křesťanství

PhDr. Pavel Titz, Ph.D. je klasický archeolog působící na pozici kurátora antické sbírky v Národním muzeu. Vystudoval klasickou archeologii a historii na FF UK v Praze. Je odborníkem na hmotnou i nehmotnou kulturu antického starověku. A také skvělým řečníkem, který vás dokáže nadchnout nejen pro dějiny římské a řecké kultury.

CHCI SE PŘIHLÁSIT