PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. (středa, 14.45 – 16.15 hod, Velký sál)

Cena: 700 Kč/ semestr (720 Kč při online zápisu)

  • 4. 10. 2023 – Věk galantních slavností I. – architektura a životní styl rokoka
  • 18. 10. 2023 – Věk galantních slavností II. – rokokové malířství a sochařství
  • 1. 11. 2023 – Klasicistní architektura, sochařství a malířství
  • 15. 11. 2023 – Klasicistní variace – empír, biedermeier, zrození moderního designu
  • 29. 11. 2023 – Ve víru revolucí – revoluce 18. a 19. století v umění
  • 13. 12. 2023 – Romantismus a historismus v architektuře
  • 3. 1. 2024 – Malířství a sochařství období romantismu
  • 17. 1. 2024 – Walhalla nebo Slavín? Hledání národní hrdosti

PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. vystudovala dějepis a základy společenských věd na PF UK v Praze. Za svou diplomovou práci o Přemyslu Otakarovi II. získala v roce 2002 Bolzanovu cenu. Zabývá se historickou tradicí, historiografií, česko-rakouskou a česko-polskou problematikou, obdobím vrcholného středověku a vztahy mezi filmem a historií. V tomto oboru se zaměří na rokoko, klasicismus a romantismus.

CHCI SE PŘIHLÁSIT