PhDr. Pavel Titz, Ph.D. (středa, 12.45 – 14.15 hod, Velký sál)

Cena: 700 Kč/ semestr (720 Kč při online zápisu)

  • 4. 10. 2023 – Pád republiky a zrození římského císařství
  • 18. 10. 2023 – Doba Julsko-klaudijské dynastie I.
  • 1. 11. 2023 – Doba Julsko-klaudijské dynastie II.
  • 15. 11. 2023 – Flaviovci – další poučení o dynastickém nástupnictví
  • 29. 11. 2023 – Doba Traianova, „nejlepšího“ císaře
  • 13. 12. 2023 – Doba Hadrianova, milovníka všeho řeckého
  • 3. 1. 2024 – Doba antoninských vládců – od vrcholu moci téměř na kraj propasti
  • 17. 1. 2024 – Od prahu velké krize k pádu

PhDr. Pavel Titz, Ph.D. je klasický archeolog působící na pozici kurátora antické sbírky v Národním muzeu. Vystudoval klasickou archeologii a historii na FF UK v Praze. Je odborníkem na hmotnou i nehmotnou kulturu antického starověku. A také skvělým řečníkem, který vás dokáže nadchnout nejen pro dějiny římské kultury.
Studenti tohoto oboru se mohou v následujícím semestru zúčastnit archeologické zájezdu na Sicílii pod vedením dvou skvělých archeologů – Pavla Titze a Petra Juřiny.

CHCI SE PŘIHLÁSIT