Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. (středa, 13.00 – 14.30 hod, Malý sál)

Cena: 700 Kč/ semestr (720 Kč při online zápisu)

  • 4. 10. 2023 – Jižní Asie 
  • 18. 10. 2023 – Jihovýchodní Asie
  • 1. 11. 2023 – Východní Asie
  • 15. 11. 2023 – Postsovětský prostor
  • 29. 11. 2023 – Muslimský svět a Izrael
  • 13. 12. 2023 – Subsaharská Afrika
  • 3. 1. 2024 – Latinská Amerika 
  • 17. 1. 2024 – Severní Amerika a Evropa

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. je sociální geograf a docent Přírodovědecké fakulty UK. Pod jeho vedením se můžete blíže seznámit se specifikou makrogionů světa. A to formou, která vás určitě nadchne.

V OBORU ZBÝVÁ POSLEDNÍ MÍSTO A LZE SE DO NĚJ PŘIHLÁSIT POUZE V KANCELÁŘI CCV!

CHCI SE PŘIHLÁSIT