Th.Lic. Mgr. Pavel Prívara a PhDr. Daniel Heller (úterý, 11.00 – 12.30 hod, Malý sál)

Cena: 700 Kč/ semestr (720 Kč při online zápisu)

  • 10. 10. 2023 – Počátky psychologie
  • 24. 10. 2023 – Vývoj osobnosti a faktory, které jej ovlivňují
  • 7. 11. 2023 – Význam sexuality pro člověka
  • 21. 11. 2023 – Smysl života a jak dojít k jeho naplnění
  • 5. 12. 2023 – Faktory, které nám brání v rozvoji
  • 19. 12. 2023 – Pozitivní vztah k sobě samému jako projev lásky
  • 9. 1. 2024 – Jak nás naše smysly klamou
  • 23. 1. 2024 – Zrání člověka a hledání svého JÁ

ThLic. Mgr. Michal Prívara vystudoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, doplňující studium na Lateránské univerzitě v Římě a Padově a momentálně dokončuje studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru psychologie a psychopatologie. Pracuje jako terapeut a přednášející. Jeho přednášky jsou založené nejen na hlubokých znalostech lidské duše, ale i obrovské míře empatie.

PhDr. Daniel Heller vystudoval obor psychologie na katedře psychologie FF UK v Praze. Zabývá se kognitivní psychologií, zejména psychologií myšlení a řešení problémů, psychologickou metodologií a dějinami psychologie.

OBOR JE VYPRODANÝ A NELZE SE DO NĚJ JIŽ PŘIHLÁSIT, ANI SI NA NĚJ KOUPIT JEDNORÁZOVOU VSTUPENKU!

CHCI SE PŘIHLÁSIT