Ing. arch. Jiří Gebert (úterý, 13.00 – 14.30 hod, Malý sál)

Cena: 700 Kč/ semestr (720 Kč při online zápisu)

  • 10. 10. 2023 – Rudolfínská doba, umělci, vědci a alchymisté
  • 24. 10. 2023 – Krátká historie židovského osídlení Prahy
  • 7. 11. 2023 – Stavby v Čechách a mezinárodní umělci
  • 21. 11. 2023 – Praha a opožděný průmyslový rozvoj, asanace Josefova
  • 5. 12. 2023 – Futurizmus a architektonické manifesty a ideologie
  • 19. 12. 2023 – Masarykovo Československo a konec vícenárodního státu
  • 9. 1. 2024 – Architekti sobě – soutěže a stavby 20. století
  • 23. 1. 2024 – Vize stavební lobby versus slabá veřejnost

Ing. arch. Jiří Georg Gebert je český architekt, publicista a výtvarník, který se podílel mimo jiné třeba na stavbě pražského hotelu InterContinental. V tomto oboru vás poutavou formou zasvětí nejen do historie architektury a proměn, kterými během staletí prochází.

V OBORU ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ MÍSTA A LZE SE DO NĚJ PŘIHLÁSIT POUZE V KANCELÁŘI CCV!

CHCI SE PŘIHLÁSIT