PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. (středa, 14.45 – 16.15 hod, Velký sál)

Cena: 700 Kč/ semestr (720 Kč při online zápisu)

  • 31. 1. 2024 – Gustave Courbet a realistické malířství
  • 14. 2. 2024 – Impresionisté
  • 28. 2. 2024 – Postimpresionismus a zrod moderního umění
  • 13. 3. 2024 – Secese jako projev modernity
  • 27. 3. 2024 – Exploze barev a pocitů – fauvismus, expresionalismus, symbolismus
  • 10. 4. 2024 – Avantgardní vzpoura – kubismus
  • 24. 4. 2024 – Malířství a sochařství období romantismu
  • 22. 5. 2024 – Hlubiny nevědomí – surrealismus

PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. vystudovala dějepis a základy společenských věd na PF UK v Praze. Za svou diplomovou práci o Přemyslu Otakarovi II. získala v roce 2002 Bolzanovu cenu. Zabývá se historickou tradicí, historiografií, česko-rakouskou a česko-polskou problematikou, obdobím vrcholného středověku a vztahy mezi filmem a historií. V tomto oboru se zaměří na impresionismus, secesi a romantismus.

CHCI SE PŘIHLÁSIT