PhDr. Pavel Titz, Ph.D. (středa, 12.45 – 14.15 hod, Velký sál)

Cena: 700 Kč/ semestr (720 Kč při online zápisu)

  • 31. 1. 2024 – Úvod do doby Hadrianovy
  • 14. 2. 2024 – Hadrianus – Říman, voják a císař
  • 28. 2. 2024 – Lidé kolem Hadriana
  • 13. 3. 2024 – Hadrianův Řím a Hadrianova villa v Tiburu
  • 27. 3. 2024 – Hadrianova 1. cesta – cesta na trůn do Říma
  • 10. 4. 2024 – Hadrianova 2. c esta – cesta západní a severovýchodní částí říše
  • 24. 4. 2024 – Hadrianova 3. cesta – cesta africkou částí říše
  • 22. 5. 2024 – Hadrianova 4. cesta – cesta východní částí říše

PhDr. Pavel Titz, Ph.D. je klasický archeolog působící na pozici kurátora antické sbírky v Národním muzeu. Vystudoval klasickou archeologii a historii na FF UK v Praze. Je odborníkem na hmotnou i nehmotnou kulturu antického starověku. A také skvělým řečníkem, který vás dokáže nadchnout nejen pro dějiny římské kultury.
Studenti tohoto oboru se mohou zúčastnit archeologického zájezdu na Sicílii pod vedením dvou skvělých archeologů – Pavla Titze a Petra Juřiny.

CHCI SE PŘIHLÁSIT