PhDr. Eva Havlovcová (středa, 10.45 – 12.15 hod, Velký sál)

Cena: 700 Kč/ semestr (720 Kč při online zápisu)

  • 31. 1. 2024 – Paláce Malé Strany I.
  • 14. 2. 2024 – Paláce Starého Města I.
  • 28. 2. 2024 – Paláce Hradčan a Pražského hradu I.
  • 13. 3. 2024 – Paláce Nového Města I.
  • 27. 3. 2024 – Paláce Malé Strany II.
  • 10. 4. 2024 – Paláce Starého Města II.
  • 24. 4. 2024 – Paláce Hradčan a Pražského hradu II.
  • 22. 5. 2024 – Paláce Nového Města II.

PhDr. Eva Havlovcová vystudovala dějepis na FF UK, už v té době se ale intenzivně zajímala o historii Prahy. Dlouhá léta pracovala v Pražské informační službě. V roce 2008 založila vlastní společnost Porta Praga. V tomto oboru si budeme povídat o pražských palácích jak historických, tak i moderních. Zajímat nás bude jejich historie i výzdoba a také významné osobnosti, které se dotkly dějin paláce. Takto se seznámíme s paláci Starého Města, Malé Strany, Hradčan a Pražského hradu i Nového Města. Na přednášky bude navazovat i vycházka, jejíž termín bude sdělen vždy po přednášce. 

CHCI SE PŘIHLÁSIT