Th.Lic. Mgr. Pavel Prívara a Ing. Janka Chudlíková (úterý, 11.00 – 12.30 hod, Malý sál)

Cena: 700 Kč/ semestr (720 Kč při online zápisu)

  • 6. 2. 2024 – Ing. Janka Chudlíková: Jak udržovat zdravé mezigenerační vztahy
  • 20. 2. 2024 – Psychohygiena a stres
  • 5. 3. 2024 – Jak překonávat bezmoc v našem životě
  • 19. 3. 2024 – Význam vztahů pro člověka
  • 2. 4. 2024 – Péče o naši duši a tělo
  • 16. 4. 2024 – Význam empatie v našem životě
  • 30. 4. 2024 – Uvědomování si emocí a práce s nimi
  • 14. 5. 2024 – Kreativita jako lék a zdroj radosti

ThLic. Mgr. Michal Prívara vystudoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, doplňující studium na Lateránské univerzitě v Římě a Padově a momentálně dokončuje studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru psychologie a psychopatologie. Pracuje jako terapeut a přednášející. Jeho přednášky jsou založené nejen na hlubokých znalostech lidské duše, ale i obrovské míře empatie.

Ing. Janka Chudlíková je úspěšná lektorka, mentorka a koučka, která se zabývá psychoterapií a osobním rozvojem. Její přednášky patří v Centru celoživotního vzdělávání k nejoblíbenějším.

OBOR JE VYPRODANÝ A NELZE SE NA NĚJ JIŽ PŘIHLÁSIT!

CHCI SE PŘIHLÁSIT