EURAG (European Federation of the Elderly)

Fédération Européenne des Personnes Agées
Federazione Europea delle Persone Anziane
Bund der Älteren Generation Europas
EURAG EUROPE
EURAG –Evropská Federace Starších osob

www.eurag-europe.net

Generální sekretář: Ing. Dana Steinova
Leckova 1520, 149 00 Praha 4
Czech Republic
Telephone: 00420608552113
Telefax: 00420272931248
e-mail: dana_stein@volny.cz

HISTORIE

Mezinárodní nezisková organizace EURAG byla založena v Lucemburku v roce 1962. Jejími členy jsou seniorské a proseniorské organizace a jednotlivci z 28 evropských států a Izraele EURAG je nejstarší neziskovou a necírkevní evropskou organizací nezávislou na politických stranách, která prosazuje kvalitu života seniorské populace na všech úrovních sociálního a politického života.

Zaměřuje se především na:

 • Podporu nezávislého života seniorské populace
 • Posílení účasti v procesu rozhodování a podpory péče
 • Rozvoj seniorského potenciálu
 • Podpora svépomocných aktivit
 • Zlepšení situace seniorů ve společnosti a jejich integrace do společnosti
 • Finanční zabezpečení seniorů
 • Reprezentace zájmů seniorů ve společnosti
 • Prevence diskriminace seniorů s ohledem na věk

EURAG zejména podporuje koordinaci, spolupráci a výměnu názorů svých členů s expertními a servisními organizacemi, svépomocnými skupinami a jednotlivci, kteří poskytují expertízy.

UNIKÁTNÍ POZICE

V Evropě existuje několik dalších seniorských nadnárodních organizací či organizací pro seniorské otázky. Nejdůležitější, mimo EURAGu, je AGE Europe, která je lobbistickou organizací v Bruselu. Je financována Evropskou komisí a jejím posláním je reprezentovat zájmy seniorů ze zemí EU. To je také jedním z cílů EURAGu, ale EURAG je víc.

EURAG je nejstarší a největší nadnárodní organizací starších osob s následujícím posláním:

 • kulturní výměna /osob a informací/ a vzájemné obohacování a učení se jeden od druhého
 • názory na prosazování občanského dialogu
 • diskuze na podporu klimatických změn a dialog jako v pozitivní rodině, vyjadřující vzájemný respekt a podporující názory druhých

EURAG spolupracuje s dalšími organizacemi při hájení svých zájmů, je členem AGE EUROPE od roku 2009, EUROPEAN SOCIAL PLATFORM od roku 1998 a má poradní status s Ekonomickým a Sociálním výborem OSN od roku 1984.

Nízké členské poplatky jsou vstřícné ke členství neziskových organizací s nízkým rozpočtem. Mnoho seniorských organizací si totiž nemůže dovolit platit vysoké členské příspěvky. EURAG organizuje konference ve svých členských zemích, které se zabývají žhavými lokálními tématy za asistence místních členských organizací. Očekávaným výstupem z těchto konferencí je zviditelnění seniorských otázek a jejich efektivní řešení za účasti místních politiků, kteří v těchto konferencích participují. Hostitelské členské organizace věnují přípravě EURAG konferencím velké úsilí, pracují na bázi dobrovolnosti a využívají lokálních sponzorských zdrojů a podpory místních politiků. EURAG je proto schopen pracovat s malým rozpočtem a dosahovat zároveň velkých cílů i vlivu.