DĚJINY ŘÍMSKÉ KULTURY

PhDr. Pavel Titz, Ph.D. (středa, 12.45 – 14.15 hod, Velký sál)

Cena: 600 Kč/ semestr (620 Kč při online zápisu)

 

  • 15. 2. 2023 – Studium antického Říma (smysl a vývoj)
  • 1. 3. 2023 – Mýty a legendy římského světa vs. archeologie
  • 15. 3. 2023 – Cultus Deorum – Římané ve službách bohů
  • 29. 3. 2023 – Mezi Řeky a Etrusky
  • 12. 4. 2023 – Řím doby královské
  • 26. 4. 2023 – Republika na cestě k ovládnutí Itálie
  • 10. 5. 2023 – Krize republiky a proměna římského světa
  • 24. 5. 2023 – Augustův Řím a Augustova říše

 

PhDr. Pavel Titz, Ph.D. je klasický archeolog působící na pozici kurátora antické sbírky v Národním muzeu. Vystudoval klasickou archeologii a historii na FF UK v Praze. Je odborníkem na hmotnou i nehmotnou kulturu antického starověku. A také skvělým řečníkem, který vás dokáže nadchnout nejen pro dějiny římské kultury.

 

CHCI SE PŘIHLÁSIT