OBORY UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU II

Přednášky se konají vždy jednou za 14 dní ve STŘEDU ve Velkém a Malém sále dle rozvrhu.

PROGRAM LETNÍ SEMESTR 2022/23 STŘEDA

8. BRITSKÁ DOMINIA, RNDr. Jiří Martínek, PhD. (8.45 – 10.15 hod, Velký sál)
9. TAJEMNÁ MÍSTA PRAHY, PhDr. Eva Havlovcová (10.45 – 12.15 hod, Velký sál)
10. DĚJINY ŘÍMSKÉ KULTURY, PhDr. Pavel Titz, Ph.D. (12.45 – 14.15 hod, Velký sál)
11. DĚJINY EVROPSKÉHO UMĚNÍ, PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. (14.45 – 16.15 hod, Velký sál)
12. VÝZNAMNÉ ŽENY SVĚTA, PhDr. Eva Havlovcová (9.00 – 10.30 hod, Malý sál)
13. DĚJINY DIVADLA, Mgr. Karla Štaubertová (11.00 – 12.30 hod, Malý sál)
14. KONFLIKTNÍ REGIONY SVĚTA, RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (13.00 – 14.30 hod, Malý sál)