Mgr. Gabriela Šarochová Nováková

Cena: 700 Kč/ semestr (720 Kč při online zápisu)

  • 17. 10. 2023 – Judaismus, jeho kořeny, vznik a definice I.
  • 31. 10. 2023 – Judaismus, jeho kořeny, vznik a definice II.
  • 14. 11. 2023 – Starozákonní dějiny Židů
  • 28. 11. 2023 – Diaspora, její vznik a dějiny v římském impériu
  • 12. 12. 2023 – Evropská diaspora v raném středověku
  • 26. 12. 2023 – Evropská diaspora ve vrcholném středověku
  • 16. 1. 2024 – Hispánští Židé
  • 30. 1. 2024 – Mimoevropská diaspora v raném a vrcholném středověku

Mgr. Gabriela Šarochová Nováková je česká historička. Vystudovala obor historie se zaměřením na období vrcholného středověku na FF UK. Má ten dar, že v jejím podání se historie vždy změní z nudného dějepisu na napínavé dobrodružství. V současné době žije v Portugalsku, a tak jsou všechny její přednášky vysílané ze záznamu. Což má ale tu výhodu, že si je můžete vždy během čtrnácti dní pouštět opakovaně. Tento obor je určen pro ty z vás, kteří by se rádi dozvěděli více o judaismu.

Obor je koncipován na dva semestry.

CHCI SE PŘIHLÁSIT